O tečaju Psihokibernetike Esena

Tečajevi  Psihokibernetike Esena su intenzivni  tečajevi  na kojima  polaznici  kroz inicijaciju,  teorijsku i praktičnu edukaciju dobiju znanje i potencijale potrebne za vršenje prakse Psihokibernetika Esena. Osim detaljnog obrazloženja svakog od mnogobrojnih postupaka iz ove metode polaznici dobivaju i dva priručnika. Jedan je teorijske prirode a drugi je vodić koji se koristi u terapeutskoj praksi. Pri kraju tečaja svi polaznici prođu kroz osobno iskustvo u vršenju prakse Psihokibernetike Esena i dobiju certifikat o pohađanju tečaja.

Nakon završenog tečaja svi polaznici mogu samostalno vršiti praksu Psihokibernetike Esena.

Na tečaju Psihokibernetike Esena obrađuju se slijedeće teme:

 • Čovjek i njegova tijela
 • Magnetizam duha i boje aure
 • Nerazvijene i razvijene mentalne sfere
 • Čakre i njihov Irdin naziv
 • Mantre (na Irdin jeziku)
 • Djelovanje u 4.-oj, 5.-oj i višim dimenzijama
 • Magna Presencia
 • Uzvišeni Učitelji i kontakt s njima
 • Frekvencije misli i kako ih koristiti
 • Samozaštita
 • Zaštita stvari i osoba
 • Pomoć u nuždi
 • Mentalno iscjeljivanje i samoiscjeljivanje
 • Psihokirurgija…

Razvijeni praktikanti P.E. imaju u potpunosti usklađeno djelovanje lijeve i desne moždane polutke (primjerice razlika od 0,2..%) sto se smatra idealnim. Ti praktikanti koriste potencijal mozga od gotovo ili 100% a poznato je da prosječni čovjek u najboljem slučaju koristi potencijal mozga od 10% a i mnogo manje.

Podijeli