Reiki

Reiki je stara japanska umjetnost iscjeljivanja, koju je u Japanu  koncem 19.  stoljeća ponovo otkrio kršćanski svećenik dr. Mikao Usui.

REI – označava „kozmičku životnu energiju“

KI – dio kozmičke životne energije REI i kao takav protječe kroz sve živuće. To je naša životna energija koju Kršćani poznaju kao Svjetlost,  Kinezi pod pojmom Chi, Hindusi kao Prana,  Kahunasi pod imenom Mana, a za nju se još koriste i nazivi bioplazma, bioenergija ili kozmička energija.

Nakon dr. Mikao Usui tradiciju je nastavio dr. Chujiro Hayashi a na zapad ju je donijela Hawayo Takata. Nakon nje  tradiciju nastavlja Fhyllis Lei Furomoto.

Reiki načela

  • „Upravo danas nemoj se ljutiti.“
  • „Upravo danas nemoj brinuti.“
  • „Štuj Učitelje, roditelje i starije.“
  • „Zarađuj za život pošteno.“
  • „Pokaži zahvalnost svakom živom biću.“
Podijeli